CLARECO - contact

 
   

За контакти:

Нов адрес:

София 1111,
бул. "Шипченски проход" No 21, вх. А, ет. 1
тел./факс: +359 2 489 08 77; + 359 2 489 08 78

e-mail:
web site: www.clareco.com

Изпълнителен директор
Събин Пашов
тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен: +359 888 800 884
e-mail:

Маркетинг и продажби пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения

тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен:
e-mail:

Специалист пречистване на отпадъчни води

тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен:
e-mail:

Европейски проекти и програми
инж. Любомира Рашева
тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен:
e-mail:

Ръководител монтаж на пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения

тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен:
e-mail:

Ръководител сервизиране на пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения

тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен:
e-mail:

Финансов директор
Момчил Цоков
тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен: +359 878 800 883
е-mail:

Администратор
Ваня Пашова
тел: + 359 2 489 08 77
факс: +359 2 489 08 78
мобилен: +359 878 800 887
e-mail: ,

Пречиствателни станции Clareco - офис