GR_Свържете се с нас: +359 2 489 08 78

GR_Реализирани проекти

GR_Информация
GR_за нас

GR_Lorem Ipsum е елементарен примерен типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

GR_Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

GR_Специализирани услуги

  • GR_Доставка и монтаж на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води и съоръжения от полипропилен (РР)
  • GR_Консултантска дейност и предпроектни проучвания в областта на пречистването на битови и промишлени отпадъчни води и изграждане на пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения
  • GR_Цялостно проектиране на пречиствателни станции
  • GR_Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции

GR_Контакти