CLARECO - цени пречиствателни станции за води

 
   

Запитване
Битови отпадъчни води Промишлени отпадъчни води
Фамилна къща, вила Млекопреработвателна промишленост
Хотел, мотел, вилно селище Месопреработка
Къмпинг Животновъдна ферма
Административна сграда Кланица
Автомивка, сервиз Консервна промишленост
Общини, малки населени места Винопроизводство
    Друго производство

 

Брой жители
Брой почиващи
Персонал
Ресторант - места
Сезонна заетост
Дебит на водата за производствени цели
Дебит на водата за битови нужди
Работници, служители
Производствен процес (продължителност)
Анализ на отпадъчната вода
(Моля опишете в полето"Допълнителна информация")

Заустване в :   Дере Река Воден обект
Канализация:   Смесен тип     Разделна

Допълнителна информация