Пречиствателни станции и съоръжения за битови отпадъчни води

 
   

Пречиствателни станции и съоръжения

Пречиствателни станции и съоръжения за битови отпадъчни води
Пречиствателни станции за общини и малки населени места
Пречиствателни станции и съоръжения за промишлени отпадъчни води
Съоръжения за механично пречистване на отпадните води
Съоръжения за физико-химично пречистване на отпадъчните води
Съоръжения за обеззаразяване на отпадъчните води
Съоръжения за третиране на утайки
Изгребни септични ями от /PP/
Помпени станции и други изделия от /PP/

ново

Вани за галванична промишленост
Въздуховоди
Клетки и боксове за животни
Машини и съоръжения за изработване на изделия от пластмаса
Съдове за хранително-вкусовата промишленост и винопроизводство
Съдове за съхранение на химически продукти, агресивни течности и масла
Продажба на пластмаси, аератори, въздуходувки и други материали
Съоръжения за отглеждане и транспортиране на риба
Плувни басейни
Нестандартни изделия, поръчкови продукти от полипропилен – изработка по индивидуален проект


Пречиствателни станции и съоръжения за битови отпадъчни води


Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води от 2 до 40  Е.Ж.

Пречиствателни станции ПСОВ 

1. Денитрификационна зона
2. Нитрификационна зона
3. Сепарационна зона
4. Полипропиленов съд
5. Полипропиленова надстройка
6. Система за разпределение
    на  въздуха
7.  Аератор
8.  Капак
9.  Компресор
10.Таймер
11.Външен въздуховод
12.Бетонов фундамент
А.  Входящ поток
В.  Изходящ поток

Пречиствателните станции и съоръжения за 2 - 40 Е.Ж. (В6 - В40) са подходящи за пречистване на битови отпадъчни води от фамилни къщи, вили или административни сгради. Те пречистват водата от тоалетни, бани, перални и съдомиялни. В повечето случаи се монтират под земята и тъй като не се отделят миризми, могат да бъдат поставени в близост до сградата.

Процесът в пречиствателните станции е автоматизиран, контролира се от електронно табло и поддръжката на пречиствателната станция е максимално опростена.

 

Основни технически параметри и размери /цилиндрични пречиствателни станции/
Пречиствателна
станция
Капацитет(Е.Ж.) Капацитет(м3/ден) Електроенергия
(кW)
Тегло
(кг)
Размери
(м)
В 6 2-6 0,6 - 0,9 0.06 135 1.34 х 1.55
В 10 7-10 1,0 - 1,5 0.12 150 1.76 х 1.55
В 15 11-15 1,6 - 2,2 0.15 180 1.76 х 2.30
В 20 16-20 2,3 - 3,0 0.20 320 2.05 х 2.30
В 30 20-30 3,0 - 4,5 0.55 500 2.30 х 2.30
В 40 30-40 4,5 - 6,0 0.55 570 2.60 х 2.30

Гарантирани параметри на третираната вода след биологично пречистване
 
НА ВХОД
НА ИЗХОД
Пречиствателни станции

БПК5
(мг/л)

БПК5
(мг/л)

ХПК
(мг/л)

Суспенд.
в-ва(мг/л)

NH4-N+
(мг/л)

P
общ

В6-В40 240 - 2400 10 35 15 2 3

Модулна пречиствателна станция Септични ями Пречиствателни станции Пречиствателна станция Септични ями Пречиствателни станции
Снимка на инсталирана пречиствателна станция 6 Е.Ж. - еднофамилна къща Септични ями Пречиствателни станцииСнимка на инсталирана пречиствателна станция 6 Е.Ж. - еднофамилна къща Септични ями Пречиствателни станции

 

Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води от  40 до 250 (Е.Ж.)

Пречиствателните съоръжения за 40 до 250 Е.Ж. могат да бъдат използвани за пречистване на отпадъчни води от хотели, жилищни блокове, къмпингови лагери, ресторанти, бензиностанции, вилни селища, малки селища. След биологичното пречистване, водата може да се подложи на последваща обработка с цел обеззаразяване.

Според конструкцията си пречиствателните станции са два вида - цилиндрични и контейнеров тип

Основни технически параметри и размери /цилиндрични пречиствателни станции/
  Пречиствателна
станция
Капацитет
(Е.Ж.)
Капацитет
(m3/ден)
Електроенергия
(kW)
Тегло
(кг)
Размери
(м)
B 60 40-60 9 0.55 650 3.00 х 2.30
B 90 60-90 11 1,10 1100 3.00 х 3.00
B 120 90-125 15 1,50 1200 4.00 х 3.00
B 150 125-175 23 1,50 2100 4.50 х 3.00
B 200 175-225 30 2,20 2200 5.00 х 3.00
B 250 225-275 38 2,75 4300 5.00 х 3.70

 

Гарантирани параметри на водата след биологично пречистване
Пречиствателни  станции БПК 5
(мг/л)
ХПК
(мг/л)
Суспенд.
в-ва(мг/л)
NH4-N+
(мг/л)
P
общ
В60-В250 8 35 20 5 3

Пречиствателна станция за отпадъчни води Септични ями Пречиствателни станции Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ Септични ями Пречиствателни станции
Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ Септични ями Пречиствателни станции Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ Септични ями Пречиствателни станции

Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води от 100 до 800 Е.Ж. контейнеров тип

Схема - Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води от 100 до 800 Е.Ж. контейнеров тип Септични ями Пречиствателни станции

1.  Денитрификационна зона                                        А. Входяща тръба
2.  Аерационна зона                                                       Б. Изходяща тръба
3.  Сепарационна зона
4.  Полипропиленов контейнер
5.  Тръбна разпределителна система за въздух
6.  Аератори
7.  Капаци
8.  Компресор
9.  Конторлно табло
10.Външен въздуховод
11.Бетонов фундамент
  

Основни технически параметри и размери
/контейнеров тип
пречиствателни станции/
Пречиствателна
станция
Контейнери
(брой)
Капацитет
(m3/ден)
Електроенергия
(kW)
Размери (м)
       д          в          ш
BB 100 1 15 1,50
7.10 2.40 2.60
11.00 2.40 2.60
11.40 3.90 2.60
8.60 6.60 2.60
10.20 8.00 2.60
11.00 10.10 2.60
10.50 11.50 2.60
16.20 7.60 2.60
BB 150 1 23 2,50
BB 220 1 33 3,00
BB 300 2 45 3,00
BB 400 4 60 4,00
BB 500 4 75 4,20
BB 600 4 90 4,70
BB 800 4 120 5,50

Благодарение на високото си качество, пречистената вода от пречиствателните станции може да бъде използвана за поливане на декоративна растителност.


Промоции


Пречиствателна станция Модел  В6   3 300 лв.
капацитет  - 0,9 на денонощие. 

Пречиствателна станция Модел В10 3 650 лв.

      капацитет  - 1,5 на денонощие; включен монтаж       
             
         


  БАСЕЙН правоъгълен – 6 666 лв.
 размери  (д/ш/в)  6м / 3м / 1,20м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове  

 

 БАСЕЙН кръгъл  - 2 999 лв.
 размери  - диаметър 4,00м / височина 1,50м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове

 

Промоцията е валидна до изчерпване на складовите количества!

 

 

              

Офертата е валидна до 30.09.2017г.
Всички пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения CLARECO са с 2 години гаранция !

ISO 9001 - 200