Съоръжения за механично пречистване на отпадните води

 
   

Пречиствателни станции и съоръжения

Пречиствателни станции и съоръжения за битови отпадъчни води
Пречиствателни станции за общини и малки населени места
Пречиствателни станции и съоръжения за промишлени отпадъчни води
Съоръжения за механично пречистване на отпадните води
Съоръжения за физико-химично пречистване на отпадъчните води
Съоръжения за обеззаразяване на отпадъчните води
Съоръжения за третиране на утайки
Изгребни септични ями от /PP/
Помпени станции и други изделия от /PP/

ново

Вани за галванична промишленост
Въздуховоди
Клетки и боксове за животни
Машини и съоръжения за изработване на изделия от пластмаса
Съдове за хранително-вкусовата промишленост и винопроизводство
Съдове за съхранение на химически продукти, агресивни течности и масла
Продажба на пластмаси, аератори, въздуходувки и други материали
Съоръжения за отглеждане и транспортиране на риба
Плувни басейни
Нестандартни изделия, поръчкови продукти от полипропилен – изработка по индивидуален проект


Съоръжения за механично пречистване на отпадъчните води


Механичното пречистване има за цел отстраняване на едрите отпадъци, пясъка, мазнините и маслата от отпадъчната вода. Предлагаме широка гама от сита с различен капацитет и филтирираща повърхност.


Статично сито Септични ями Пречиствателни станции Ротативно сито Септични ями Пречиствателни станции
Статично сито Ротативно сито


Пясъкозадържател - В тях се утаяват и задържат по-тежките примеси като пясък, стъкло, сгурия и др.

Сепаратори за нефтопродукти - Сепараторите от вида CLARECO са конструирани да улавят и отделят нефтопродукти и други видове маслени субстанции от отпадъчната вода.

Източници на тези замърсители най-често са:

–паркинги, автосервизи, автомивки

–бензиностанции, складове за нефтопродукти

–работилници, промишлени производства и др.

Нефтосепараторите се разделят в групи, взависимост от начина на монтаж, натоварване, отводнителна площ и ефективност.

Предлагаме следната гама сепаратори CLARECO:

  • Основен тип: OS 2 - Седиментационна камера, коалесциращ филтър, влакнест филтър - max. 4 mg/l;
  • Тип с един адсорбиращ филтър OS 2 SF - Седиментационна камера, коалесциращ филтър, влакнест филтър и адсорбиращ филтър - max. 0,5 mg/l;
  • Тип с два адсорбиращи филтъра OS 2 S2F - Седиментационна камера, коалесциращ филтър, влакнест филтър и два адсорбиращи филтъра -max. 0,2 mg/l;
  • Тип за голямo натоварване със замърсители : OS VP -5mg/l;
  • Тип за голямo натоварване със замърсители и адсорбиращ филтър: OS VP -0.2 mg/l

Разделение в зависимост от отводнителната площ:

Модел
Clareco
Одводнителна площ
Модел
Clareco
Одводнителна площ
OS 2 165 m2 OS 30 2490 m2
OS 4 380m2 OS 45 3900 m2
OS 6 510 m2 OS 65 5900 m2
OS 10 820 m2 OS 85 7900 m2
OS 15 1200 m2 OS 120 10 900 m2
OS 20 1650 m2 Големи площи Изготвяне по проект

Описание на технологията:

Нефтосепараторите представляват правоъгълни съоръжения, които се състоят от няколко секции. Отпадъчната вода постъпва през входяща тръба в седименционна камера, където се утаяват замърсяващите вещества под действието на гравитационните сили. След това преминава през преграда с коалесцентен филтър и постъпва в сепарационна камера. Тук водата преминава през втори коалесцентен филтър и отделение за събиране на сепарираните вещества. Следва доотчистване през адсорбиращ филтър и пречистената вода напуска сепаратора през изходяща тръба.

адсорбиращ филтър Септични ями Пречиствателни станции адсорбиращ филтър Септични ями Пречиствателни станции
филтри Септични ями Пречиствателни станции филтри Септични ями Пречиствателни станции
снимка механично пречистване на отпадъчните води Септични ями Пречиствателни станции

Мазниноуловители

Отпадъчни води с високо съдържание на мазнини от хранително-вкусовата промишленост, както и от кухните на общественообслужващи обекти (ресторанти, столове) преминават през мазниноуловител, преди включването им в канализационната мрежа или последващо пречистване в септични ями или пречиствателни станции.

Предлагаме широк асортимент от провоъгълни, цилиндрични и овални модули за подземен или надземен монтаж с различен капацитет, изработени от РР:

Модел
Clareco
Максимален входен дебит (л/с)
Брой съдове на ден
Тегло цилиндричен модел, (кг)
Тегло правоъгълен
модел, (кг)
Тегло овален модел, (кг)
GT 2 2 до 200 90 200 200
GT 4 4 200-400 120 400 400
GT 6 6 400-600 150 600 600
GT 8 8 600-800 180 800 800
GT 10 10 800-1000 200 1000 1000

Цилиндричният и провоъгълният тип мазниноловители са проектирани за подземен монтаж, като самоносещи конструкции или с бетоново укрепване.
Овалният тип мазниниуловители са проектирани за надземен монтаж върху бетонов фундамент.
Описание на технологията:

Отпадъчната вода постъпва през входяща тръба в мазниноуловителя, в който са монтирани напречни прегради. Напречните прегради спомагат за отделянето на грубите замърсители от водата, кoито се утаяват на дъното. На повърхността изплуват мазнините, които се изгребват. Пречистената вода напуска съоръжението през изходяща тръба.

Мазниноуловители за пречистване на води Септични ями Пречиствателни станции Предимства:

- Опростена и лесна за обслужване конструкция

- Подходяща за подземен и надземен монтаж

- Широк асортимент


Промоции


Пречиствателна станция Модел  В6   3 300 лв.
капацитет  - 0,9 на денонощие. 

Пречиствателна станция Модел В10 3 650 лв.

      капацитет  - 1,5 на денонощие; включен монтаж       
             
         


  БАСЕЙН правоъгълен – 6 666 лв.
 размери  (д/ш/в)  6м / 3м / 1,20м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове  

 

 БАСЕЙН кръгъл  - 2 999 лв.
 размери  - диаметър 4,00м / височина 1,50м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове

 

Промоцията е валидна до изчерпване на складовите количества!

 

 

              

Офертата е валидна до 30.09.2017г.
Всички пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения CLARECO са с 2 години гаранция !

ISO 9001 - 200