Tехнология на пречистване на отпадъчна вода

 
   

Технология


Системата BIOCLAR – Съвременна технология за пречистване на води

Външна схема система пречистване на води Модулните пречиствателни станции CLARECO намират широко приложение в съвременните условия по отношение на вида отпадъчната вода, която ще се пречиства и мястото на инсталиране. Изграждат се възможно най-близко до източника на замърсяване, което спестява разходи за канализационна мрежа. Комбинираният биореактор се предлага в цилиндричен, контейнеров или каскаден вариант, с което се постига компактност и намаляване площта за застрояване. Изработват се от антикорозионни материали (PP), което гарантира дълъг експлотационен живот на съоръжението. Параметрите на пречистената вода отговарят на европейските стандарти и стандартите по Българското законодателство, което позволява повторно и използване за индустриални нужди, селското стопанство и др. Подходящи са за сезонно действие, което е едно от преимуществата за избора им в курортните обекти с големи вариации в броя на посетителите.


Описание на процесната технология на пречистване на отпадъчната вода


Процесната технология се придържа към най-строгите изисквания за екологичните норми. Създателите на системата са постигнали максимално възможно ниво на оптимизация на аеробните и анаеробните процеси в пречистването на отпадъчните води, концентрирайки ги в един съд. Технологията BIOCLAR съчетава няколко решения, които увеличават ефективността й и намаляват разходите:

Филтрация на принципа на възходящата утайка
Седиментацията е най-често използваната технология за сепарация днес. Нейната ниска специфична степен на сепарация я прави бавна и неефективна в същото време изискваща обемисто оборудване. Технологията BIOCLAR има реално по-висока специфична степен на сепарация, използвайки принципа на възходящата утайка в конусовиден сепаратор. Дисперсната система от вода и микроорганизми влиза в сепаратора откъм дъното и докато водата се издига нагоре, флокулите под действието на гравитационната сила падат към дъното на зоната. По такъв начин се създава филтриращ слой, който задържа фино диспергираните частици. При достигане на определено ниво, седиментиралата се утайка се връща в денитрификационната зона.

Висока концентрация на утайката
CLARECO съоръженията работят с високи концентрации на активна утайка, повишавайки ефективността и създавайки условия за увеличаване броя на микроорганизмите, търсейки “храна”- органичната материя в постъпващата вода. Чрез поддържане на биомасата “суперактивизирана”, микроорганизмите разграждат широк кръг от наличния органичен материал.

Всички процеси интегрирани в един биореактор
Повечето конвенционални технологии осъществяват нитрификацията, денитрификацията и сепарацията на активната утайка в много на брой съоръжения. ВIOCLAR технологията осъществава всички тези процеси в един компактен биореактор, което намалява размера на оборудването и разходите.


Специфика на процеса


Биореакторът е основният компонент на пречиствателните съоръжения CLARECO. В един единствен съд се комбинира механично пречистване MP, зона за актвация А, използва се активна утайка за премахване на азота и фосфора, отделение за сепарация S, където активната утайка се отделя от пречистената вода, устройство за доставяне на въздух ADS, електрическо табло и система за контрол.

Активиращата зона се състои от 3 сектора със специфични условия за биологично пречистване: анаеробно-ферментационна зона AF, денитрификационна зона D и нитрификационна зона N. Зоните са свързани чрез определени отвори и чрез преливник и тръби за вътрешна рециркулация IR. Смесването, циркулацията и рециркулцията се постига от въздух под налягане, доставян от компресор.


Схема на пречиствателна инсталация:
Вътрешна схема система пречистване на води

MP Механично пречистване
AF Анаеробно-ферментационна зона
A Зона за активация
D Денитрификационна зона
N Нитрификационна зона
S Отделение за сепарация
AM Устройство за аерация и смесване


ADS Система за разпределение на въздух
IR Вътрешна рециркулация
V Клапи
AD Аератори
AL Еърлифт

Промоции


Пречиствателна станция Модел  В6   3 300 лв.
капацитет  - 0,9 на денонощие. 

Пречиствателна станция Модел В10 3 650 лв.

      капацитет  - 1,5 на денонощие; включен монтаж       
             
         


  БАСЕЙН правоъгълен – 6 666 лв.
 размери  (д/ш/в)  6м / 3м / 1,20м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове  

 

 БАСЕЙН кръгъл  - 2 999 лв.
 размери  - диаметър 4,00м / височина 1,50м
 с LED осветление, филтрираща система ,тръбни разводки и кранове

 

Промоцията е валидна до изчерпване на складовите количества!

 

 

              

Офертата е валидна до 30.09.2017г.
Всички пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения CLARECO са с 2 години гаранция !

ISO 9001 - 200