Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Проект по мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Проект по мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Елнет БГ ЕООД стартира изпълнението на проект по „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ , сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Проектът се състои в изграждане на наземна база от рециркулационен тип за угояване на риба в язовир "Оборище". 

Дейностите, предвидени по тази мярка  по отношение на изграждането и  осъвременяването на обектите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите. Чрез прилагането на дейностите, се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

15/04/2019

Реализирани проекти

Контакти