Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Защо и как дизенфекцираме отпадъчните води

За убиване на патогенните микроорганизми, причиняващи болести като холера, дизентерия, коремен тиф, вирусен хепатит, туберкулоза и други.

Отпадъчните води в пречиствателните станции се дезинфектират чрез хлориране, озониране и ултравиолетова радиация. Изборът на метод зависи от потока и качеството на водата, от предварителното ѝ пречистване, транспорта и съхранението на реагентите, възможността за автоматизиране на процесите.

Обеззаразяването на отпадъчни води има за цел унищожаване на патогенните микроорганизми, бактерии и вируси. Това може да стане посредством химични и физични методи. Химичните методи са  хлорирането, озонирането, обработката със соли на тежки метали. Към физичните методи спадат третирането с ултравиолетови лъчи, ултразвук, висока температура и др.

Предлагаме варианти с UV дезинфекция и третиране с химични реагенти.
Установките за третиране на водата с UV лампи включва: камера за обеззаразяване, в която се монтират UV лампите затворени в прозрачни кварцови стъкленици, пулт за управление, датчик за ниво на UV излъчване и блок за промивка на камерата за обеззаразяване.
Предлагаме широк асортимент от дозиращи помпи и съдове за химични реагенти за обеззаразяване на отпадъчната вода подходящи за всякък случай.

Какви методи са подходящи

Химичните методи се основават на добавянето на химически вещества със силно окислителни свойства. Най-използвани са хлорът и хлорните продукти, кислород и озонът.

Хлорирането е стар, доказан, много ефективен и икономичен метод. Неутрализира действието на по-голямата част от микроорганизми, включително патогенните. Бактериите в отпадъчните води загиват в резултат на окисляване на веществата, навлизащи в протоплазмата на клетките.

Използват се напорни или вакуумни хлораторни апарати, чиито елементи са смесители и контактни резервоари. Различават се с непрекъснато и прекъснато действие, и с постоянно или пропорционално дозиране. Системата се състои от контейнер за реагента, дозатор, тръбопроводи и контактен резервоар. Материалите на строеж за контейнери са устойчиви на агресивното действие на химикалите,  използвани в пречистването на водата.

При много нисък всекидневен разход на хлор или при затруднения при съхраняването, транспортирането и подготовката му, се използва натриев хипохлорит.

Озонирането е сред най-разпространените и безопасни методи, защото не внася химични реагенти. Той е с висока бактерицидна активност и неутрализира различни токсични съединения. Обикновено съпътства хлорирането. Няма никакво отрицателно въздействие върху организма на топлокръвните животни и хората. Подходящ метод за пречистване на вода за отглеждане на аквакултури.

Извършва се чрез озонатори (тръбни и колонни), оборудвани с необходимите средства за управление и контрол.

Ултравиолетовата дезинфекция не изисква въвеждането на химикали във водата и няма токсичен ефект. Въздейства почти мигновено не само върху бактериалната флора, но и на бактериални спори, като не променя вкуса и мириса на водата. Обеззаразяването протича в резултат на фотохимично въздействие върху бактериите на бактерицидна ултравиолетова енергия, излъчвана от специални лампи. Често е единственото удобно, безопасно и ефективно средство за унищожаване на вредните микроорганизми.

Кой са най-ефективните съоръжения

Установките за третиране на водата с UV лампи. Те включват пулт за управление; камера за обеззаразяване, в която се монтират лампите с високо и ниско налягане, датчик и блок за промивка на камерата. Върху тяхната ефективност влияят:

  • чувствителност на различни вируси към облъчването;
  • мощност на лампите;
  • степен на поглъщане на облъчването от водната среда;
  • ниво на неразтворените вещества.

Системите са оборудвани с датчици, които измерват интензивността на излъчването. За да работят ефективно, лампите се почистват или се заменят с нови. В случай на влошаване на епидемична ситуация или при поява на опасност във водоизточника, дозата на облъчването може се увеличи. Прави се за сметка намаляване обема на обработваната вода, преминаваща за единица време през оборудването. Не съществува опасност от предозиране. Идеални са за всички видове басейни.

Защо да избереш съоръженията на Clareco

Защото са висококачествени, гарантират сигурност и ефективност. Създадени по съвременна технология, те са екологични и отговарят на всички изисквания за качеството.

При нас ще намериш разнообразие от установки за UV дезинфекция на питейни, условно-чисти и води за аквакултури, както станции за третиране с химични реагенти, дозиращи помпи и съдове за химични реагенти за обеззаразяване на отпадъчната вода.

Продуктите ни са със следните предимства:

  • силен и издръжлив корпус
  • висока ефективност
  • напълно автоматичен режим
  • водонепроницаемост
  • лесен монтаж
  • надеждност

Независимо дали се нуждаеш от предварителна консултация или от помощ при експлоатацията на оборудването, позвъни! Специалистите ни са готови да ти окажат съдействие на всеки етап.

Реализирани проекти

Контакти