Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Съдове за транспортиране на риба

Информация за Съдове за транспортиране на риба

За развъждане, транспортиране и преработка на риба се използват разнообразни по вид, форма и обеми изделия от от пластмаса.

В дейността на рибопроизводството се използват разнообразни бесейни , силози за храна, колони и конуси за подаване на въздух, филтри за пречистване на водата, силози за хранене. Формата и размерите на съдовете зависи от предназначението

Оборудване на стопанства за аквакултури - Съдове за транспортиране на риба

Реализирани проекти

Контакти