Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА КЪЩА

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА КЪЩА
CLARECO B6 и CLARECO B10 - Подходящи за къща или вила с до 6 човека или до 10 човека в домакинството

Максималният капацитет на съоръжението В6 e Q=0.9 m3/ден, а на В10 e Q=1.5 m3/ден. Основната част от пречиствателното съоръжение е биореакторът. Този реактор включва в един съд всички процеси на биологичното пречистване на отпадъчните води. Всяко едно от отделенията на зоната за активация позволява постигането на пълно последователно пречистване, което включва отстраняване на замърсяването с въглерод, нитрификация и многостъпална денитрификация.

Пречиствателното съоръжение се характеризира с опростена конструкция. Биореакторът е кръгъл съд с вътрешни отделения. Съоръжението е изработено от антикорозионни материали - полипропилен (РР).

 

Пречистването на постъпващата от къщата вода преминава през няколко етапа

Механично предпречистване

Постъпващата вода се пречиства предварително механично от груби отпадъци, като преминава през решетъчен кош.

Биологично пречистване

Механично пречистените води постъпват в денитрификационната зона на биореактора - там протича отстраняването на азота. Третираната отпадъчна вода от тази зона преминава в зоната за активация - нитрификационна зона. В тази зона протича аеробно разграждане на органичното замърсяване и продукция на активна утайка. След пречистването на суспензията от активната утайка и третирана вода в сепарационното отделение, третираната вода се зауства в канал, река, дере и др. Еърлифт осигурява рециркулацията на активната утайка.   

Работата на станцията е автоматизирана и се контролира от контролно табло. В случай на по-малко потребители (2 човека), станцията се настройва да работи на минимален режим.

При стартиране съоръжението се зарежда с активна утайка, след което не се добавят никакви химикали, таблетки и т.н. Пречистената вода може да се използва за напояване на декоративна растителност и тревни площи.

При всички случаи трябва да се предвиди място за заустване на пречистената вода – дере, река, дъждовна канализация.

Станцията може да се монтира в непосредствена близост до жилищната сграда, тъй като процесът на пречистване протича без миризми. 

Станцията се сервизира, като се отнема излишна утайка от биореактора. При този модел съоръжения, почистването е един път на година и половина/две. Сервизирането може да бъде извършено от нас или от собственика, по предоставена схема. След сервизиране не е необходимо повторно добавяне активна утайка.

При липса на подходящо място за заустване се изгражда дренаж или се добавя резервоар за пречистената вода

Инсталирането на съоръжението изисква направата на изкоп (по приложените схеми), полагане на бетонов фундамент или пясъчна засипка, странично укрепване при наличие на високи подпочвени води, странично запълване с филц – 20сm – 40сm. Асемблирането и стартирането на самото съоръжение се извършва от специалисти на „Елнет БГ”EООД и не се заплаща допълнително.

В цената на Пречиствателно съоръжение са включени:
- компресор
- разпределител за  въздух
- аериращи елементи
- маркучи за въздух
- контролно табло с три режима на работа
- надстройка 75 см
- асемблиране
- стартиране

Защо да изберете Clareco

Защото има лесна поддръжка, няма консумативи и има минимални разходи. 

 

Реализирани проекти

Контакти