Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

За малки населени места

Информация за За малки населени места

Пречиствателните станции за малки населени места предтсвляват комплекс от съоръжения, който обикновебо включва четири основни блока - механично пречистване, биологично пречистване, обеззаразяване и третиране на утайките.

След определяне на необходимата степен на пречистване, се уточнява технологичната схема и се подбират методите и съоръженията за постигане на желания ефект.

 

Пречиствателни станции - Пречиствателни станции за Битови отпадъчни води - За малки населени места

Реализирани проекти

Контакти