Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

За спортни комплекси

Информация за За спортни комплекси

Как се пречистват отпадъчните води от спортни комплекси

Пречиствателните съоръжения от спортни и фитнес зали, водни паркове и плувни басейни се избират в зависимост от нуждите на собствениците и изискванията на съответните наредби за опазване на околната среда. Най-често това са пречиствателни станции с малка или среден обем.

Пречиствателни станции - Пречиствателни станции за Битови отпадъчни води - За спортни комплекси

Реализирани проекти

Контакти