Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Автомивки и автосервизи

Информация за Автомивки и автосервизи

Защо са необходими пречиствателни станции за автомивки

Наличието им е задължително, а повторното използване на пречистената вода е максимално икономично. Като основен ресурс на автомивката, тя се явява решаващ фактор в бюджета. Качеството ѝ трябва да отговаря на строго регулирани параметри. Преди да попадне в градската канализацията, е нужно да се филтрира, за да се пречисти от автомобилните замърсявания. Важен момент при избора на локално пречиствателно съоръжение е всекидневната консумация на вода.

Пречиствателни станции - Промишлени отпадъчни води - Автомивки и автосервизи

Реализирани проекти

Контакти