Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Млекопреработвателна промишленост

Информация за Млекопреработвателна промишленост

Какво отделят млекопреработвателните цехове

В тях присъстват много бактерии и органична материя, и затова се нареждат сред най-замърсените. Съдържанието им е с висока концентрация на органични замърсители (мазнини, протеини, лактоза), неорганични съединения и детергенти за почистване и дезинфекция на оборудването. Присъстват твърди примеси от сирене, мляко и извара, но има и такива с неорганичен произход, чиято основа са почва и пясък. При предприятията от млечната промишленост са в значително количество, средно 5-7 m3 на 1 тон преработено мляко, но при остаряла технология тази цифра е много по-висока. Тъй като замърсяването превишава нормите от 10 до 100 пъти, вливането им в канализационна система без предварителна обработка е забранено.

 

Пречиствателни станции - Промишлени отпадъчни води - Млекопреработвателна промишленост

Реализирани проекти

Контакти