Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Нефтосепаратори

Информация за Нефтосепаратори

Сепараторите CLARECO са конструирани да улавят и отделят нефтопродукти и други видове маслени субстанции от отпадъчната вода от:

–паркинги, автосервизи, автомивки

–бензиностанции, складове за нефтопродукти

–работилници, промишлени производства и др.

Пречиствателни станции - Промишлени отпадъчни води - Нефтосепаратори

Реализирани проекти

Контакти