Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Гаранция и поддръжка на пречиствателни станции CLARECO

Гаранция и поддръжка на пречиствателни станции CLARECO

Какво трябва да знаеш за поддръжката на пречиствателните станции CLARECO

Изборът на оборудване, правилният монтаж, спазването на препоръките за употреба и сервизната дейност са много важни за удължаване срока на експлоатация на съоръженията. Но поддръжката им предотвратява възникването на проблеми и аварии, спомага за оперативната ефективност и за сигурността.

Цената за сервизното обслужване е пропорционална на сложността на извършваните процедури. Обикновено не отнема много време и не струва скъпо, но ползата за клиента е безценна, защото осигурява:
- безпрепятствен работен цикъл
- липса на претенции към дейността от надзорните органи
- икономия на средства в резултат на безпроблемната работа на съоръженията
- оптимизация на разходите
- екологична безопасност

 Усещането на ползвателя, че е част от глобалната екологична общност

При какви условия е валидна гаранцията 
- инсталацията се въвежда в експлоатация по предавателен протокол, инструкция за монтаж; сертификати ISO 9001, ISO 14001
- контролът се извършва в съответствие с инструкциите за техническо обслужване
- спазване на инструкциите за експлоатация в съответствие с изходните и проектните данни

Не се прилага при повреди, дължащи се на некомпетентно и неправилно използване на инсталацията, както и при пренапрежение.

Гаранционният срок на конструкциите е 24 месеца от деня на изпълнение на поръчката. Влиза в сила от датата на пуск в експлоатация, а след  изтичането му препоръчваме сключването на договор за сервизна поддръжка.

10 основни момента при поддръжката

 • експертна диагностика на всички съществуващи системи и съставни елементи;
 • периодично поддържане и следене на техническите и инженерните системи на пречиствателните станции;
 • оперативни (при необходимост) и планирани (веднъж или два пъти месечно) посещения на експерти с професионален опит до обслужваните обекти;
 • превантивна работа по възстановяване и регулиране на технологичните процеси и осигуряване на чисти отпадъчни води;
 • настройка и регулиране на режимите;
 • мониторинг след актуализация;
 • следене на функционирането, надеждността и сигурността;
 • премахване на отлагания по аераторите, еърлифт и стените;
 • почистване на първичния утаител от твърди частици един път в годината и профилактика на решетката за груби отпадъци два пъти;
 • замяна на филтри и на износени компоненти.

Предоставяме цялостна техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения и на отделните модули за жилищни, търговски и  промишлени обекти. Разполагаме със специалисти, които идентифицират проблемите на ранен етап и незабавно коригират настройките, бързо и компетентно подменят консумативи (управления, филтри, винтили за въздух ), ремонтират или заменят повредени или  износени компоненти.

Защо да избереш ”Елнет БГ” ЕООД
Защото предлагаме професионални комплексни решения за управление на пречиствателни станции с различни мощности.  Компетентно изпълняваме пълен набор от услуги за частни и многофамилни къщи, квартали, вилни селища и промишлени предприятия.

Работата с нас ти осигурява

 • предотвратяване на аварийни ситуации и нормализация на технологичните процеси
 • стабилизиране качеството на пречистената вода
 • ниски разходи на реагентите и на потреблението на електроенергия
 • механични, хидравлични и химични методи и модерно специализирано оборудване
 • европейски стандарти за качество
 • бърза доставка и лесен монтаж
 • абонаментна поддръжка

В зависимост от изискванията на клиента, сложността на обекта, естеството на отпадъчните води и други критерии, разработваме различни схеми за сътрудничество. Даваме дългосрочна гаранция и предоставяме пълен пакет от документи и сертификати. При необходимост е възможна подмяна на оборудване за алтернативни системи и гъвкави отстъпки.

Ако търсиш професионален съвет, ние сме на твое разположение. Позвъни и се убеди, че твоите нужди са приоритет за нас!

За въпроси и повече информация, свържи се с консултантския ни екип!

Реализирани проекти

Контакти