EN_Свържете се с нас: +359 2 489 08 78

EN_Реализирани проекти

EN_Информация
EN_за нас

EN_Lorem Ipsum е елементарен примерен типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

EN_Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

EN_Специализирани услуги

  • EN_Доставка и монтаж на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води и съоръжения от полипропилен (РР)
  • EN_Консултантска дейност и предпроектни проучвания в областта на пречистването на битови и промишлени отпадъчни води и изграждане на пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения
  • EN_Цялостно проектиране на пречиствателни станции
  • EN_Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции

EN_Контакти