EN_Свържете се с нас: +359 2 489 08 78

ПСОВ за пречистване на отпадъчна техническа вода от печатница

ПСОВ за пречистване на отпадъчна техническа вода от печатница

EN_Монтирани съоражения:

Пречиствателни съоръжения за пречистване на техническа отпадъчна вода от печатарски цех.

EN_Местоположение
  • EN_Град София
  • EN_Обект ИПК Родина 2
EN_Описание на проекта

Изработка и монтаж на пречиствателни съоръжения за пречистване на техническа отпадъчна вода от печатарски цех.

EN_Контакти