EN_Свържете се с нас: +359 2 489 08 78

ПСОВ за производствени отпадъчни води от винопроизводство

ПСОВ за производствени отпадъчни води от винопроизводство

EN_Монтирани съоражения:

Биоблокове ВВ750 с помпена станция; резеровари за утайки; калоуловители; техническо помещение , където е инсталирано реагентно стопанство, оборудвано с помпи, бъркалки и управление на реагентите; барабанен филтър, дебитомер; резервоар за избистяне и UV дезинфекция.

EN_Местоположение
  • EN_Град гр.Сунгурларе
  • EN_Обект производстен цех на "Винекс Славянци"
EN_Описание на проекта

Изготвяне на проект и изграждане на пречиствателена станция за производствени и битови отпадъчни води на цех за винопроизводство гр.Сунгурларе. Възложител "Винекс Славянци". Капацитет на съоръжението - 274m3/d в кампания.

 

EN_Контакти