Свържете се с нас: +359 2 489 08 78; +359 888 800 884

Реализирани проекти

Информация
за нас

Вече 10 години работим за по-чиста и екологична среда на живот

За нас най-важно е да е сме в услуга на клиентите ни!

Специализирани услуги

  • Доставка и монтаж на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води и съоръжения от полипропилен (РР)
  • Консултантска дейност и предпроектни проучвания в областта на пречистването на битови и промишлени отпадъчни води и изграждане на пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения
  • Цялостно проектиране на пречиствателни станции
  • Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции

Контакти