Свържете се с нас: +359 2 489 08 78; +359 888 800 884

Оборудване на стопанства за аквакултури

Информация за Оборудване на стопанства за аквакултури

Какви съоръжения са нужни за отглеждане и транспортиране на риба

За развъждане, транспортиране и преработка на риба се използват разнообразни по вид, форма и обеми изделия от от пластмаса.

В дейността на рибопроизводството се използват разнообразни бесейни , силози за храна, колони и конуси за подаване на въздух, филтри за пречистване на водата, силози за хранене. Формата и размерите на съдовете зависи от предназначението, както например:

  • правоъгълни, овалните и кръглите басейни – от разплод до отглеждане на обемни екземпляри;
  • дълбоките пластмасови контейнери са за отглеждане на пъстърва и други видове;
  • Триклинг филтри за пречистване на вода
  • колонии конуси за пречистване на вода или оксидиция
  • правоъгълните контейнери са за превоз;
  • маси и транспортни линии при обработката и консерворане на риба

Не на последно място по важност са резервоарите за пренос на вода и моделите със сложна конструктивни форми  (с прегради и различни добавени елементи), оксигенаторите,  дегазатори и др.

Оборудване на стопанства за аквакултури

Реализирани проекти

Контакти