Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884
  • Доставка и монтаж на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води и съоръжения от полипропилен (РР)
  • Консултантска дейност и предпроектни проучвания в областта на пречистването на битови и промишлени отпадъчни води и изграждане на пречиствателни станции и съоръжения
  • Цялостно проектиране на пречиствателни станции
  • Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции
  • Гаранционен сервиз и наблюдение на пречиствателни станции
  • Абонаментно обслужване и мониторинг на пречиствателни станции и съоръжения
  • Производство на резервоари от полипропилен (РР)
  • Производство на изгребни септични ями от полипропилен (РР)
  • Изработка на басейни за вашия двор и градина
  • Изработка и цялостно оборудване за рибни стопанства 
  • Изработка на нестандартни изделия 
  • Маркетингови проучвания и развитие на нови продукти

Защо да предпочетеш нас

”Елнет БГ” ЕООД е водеща компания в проектирането, изграждането и експлоатирането на битови и промишлени пречиствателни съоръжения. Ние разработваме иновативни и икономически изгодни за клиента решения, като реализираме проектите с най-съвременни технологии.

Осигуряваме пълно обслужване по проектиране, изграждане и поддръжка на оборудването. В процеса на съвместна работа създаваме дългосрочни отношения, основани на взаимно доверие.

Поради посочените причини нашата марка CLARECO се е превърнала в символ на високо качество и изгодни цени, а продуктите ни отговарят на всички нормативни изисквания и екологични стандарти.

Реализирани проекти

Контакти