Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Доставка и монтаж на пречиствателни станции

Доставка и монтаж на пречиствателни станции

Как извършваме доставката и монтажната работа

”Елнет БГ” ЕООД предлага всички видове услуги по доставка и монтаж на  пречиствателни станции. Процесите се провеждат в пълно съответствие с правилата  за безопасност, като напълно се елиминират увреждания на оборудването по време на  транспорта и монтажа. Използваме висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в  областта и специален товарач - гаранция за сигурност. Работим в съответствие с  действащите разпоредби и нормативни документи, приети от българското  законодателство.

При монтажната работа се вземат предвид особеностите на обекта (разположение,  метеорологични условия, геодезия, сеизмична активност и други фактори), които оказват съществено  влияние върху качеството на работата. След консултация с клиента експертите,  носещи отговорност за изпълнението, извършват технически надзор върху дейността.  Качественото изпълнение позволява да се намали рискът от грешки при по- нататъшната експлоатация на оборудването и повишава надеждността.

Когато подготовката за по-нататъшна употреба завърши успешно, специалистите от  технологичния отдел пристъпват към пускането в експлоатация. По този начин  гарантираме стабилни показатели за качество и дългосрочност. Реализираме пълно  тестване и пускаме в действие закупеното оборудване. Процесът завършва със  запознаване и обучение на потребителите как да го използват. 

Какви са сроковете

В зависимост от графика за монтажи и типа пречиствателни станции, ние изпълняваме доставката и монтажа на съоръженията от 1 ден до 1 месец

С какво се отличаваме от конкурентите

  • висока ефективност при пречистване на отпадъчни води, потвърдена от санитарно- епидемиологични заключения и сертификати
  • спазване на технологичната последователност на производствените дейности и осигуряване на високо качество
  • конкурентни цени
  • лесен транспорт, монтаж и поддръжка
  • дълготрайност на изделията
  • широк спектър на приложение
  • положителни отзиви от клиентите

Защо да поръчаш при нас

”Елнет БГ” ЕООД предлага пречиствателни станции за битови и промишлени  отпадъчни води и съоръжения от полипропилен, изгребни септични ями, помпени станции и други съоръжения. Осъществяваме доставка, разтоварване и монтаж на  договореното място и в установените срокове.

Възползвай се от консултантските ни услуги и ако ти предстои да реконструираш или  модернизираш старите си пречиствателни съоръжения! Възложи ни непосилното за  теб и разчитай на професионализма и коректността ни!

 

Реализирани проекти

Контакти