Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Клетки и боксове за животни

Информация за Клетки и боксове за животни

Какви са изискванията към клетките и боксовете за животни

Удобство и практичност. Животните се нуждаят от достатъчно въздух и светлина.  Същевременно конструкцията трябва да е здрава, да не се поврежда лесно, така че  обитателите й да не се наранят или да избягат. Особено когато се използват в  животновъдството и птицевъдството, трябва да отговарят на определени стандарти.

 

Клетки и боксове за животни

Реализирани проекти

Контакти