Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884
Информация за Компресори

Защо са нeобходими въздуходувките в пречиствателните станции

Необходими са, тъй като естествената аерация не е достатъчна. Използват се не само за пречистване на обикновената вода, която се подава в жилищата, но също и за аеробно пречистване на отпадъчна вода до степен за повторно използване на отпадъчните води (например за напояване на земеделски площи). Системите за биологично пречистване също не могат да работят без тях. Често чрез работата им към еарлифтове се използват за транспортиране на водите от една към друга зона или премахване на биологична утайка и твърди примеси. Основното изискване е компресирания въздух да бъде чист - без примеси, смазочни материали, абразивни частици и т.н.

Нужни са за два процеса - отстраняване на биогаз и аерация. Аерацията е необходима за бързото размножаване на аеробните бактерии. Те се хранят с органични вещества и с техните остатъци и отделят въглероден диоксид и метан. Въздуходухопотока събира този газ в специални резервоари, след което се изгаря или се използва за отопление или други стопански цели.

Материали и оборудване - Компресори

Реализирани проекти

Контакти