Свържете се с нас: +359 2 489 08 78; +359 888 800 884

Септични ями

Информация за Септични ями

За какво се използва септичната яма

Представлява подземно съоръжение, в което постъпва използваната вода от вътрешната канализация. След като се запълни обема й, съдържанието се изпомпва и извозозва до най-близкатта пречиствателна станция или определени места за депониране . Използва се за малки количества битови отпадъчни води, които приема и временно съхранява. Незаменими са за жилища, селски къщи, вили и други малки обекти, където няма централизирана канализационна система.

Пречиствателни станции - Септични ями

Реализирани проекти

Контакти