Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Обеззаразяване на отпадъчни води

Информация за Обеззаразяване на отпадъчни води

Защо и как дезинфекцираме отпадъчните води

За убиване на патогенните микроорганизми, причиняващи болести като холера, дизентерия, коремен тиф, вирусен хепатит, туберкулоза и други.

Отпадъчните води в пречиствателните станции се дезинфектират чрез хлориране, озониране и ултравиолетова радиация. Изборът на метод зависи от потока и качеството на водата, от предварителното ѝ пречистване, транспорта и съхранението на реагентите, възможността за автоматизиране на процесите.

Пречиствателни станции - Обеззаразяване на отпадъчни води

Реализирани проекти

Контакти