Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Промишлени отпадъчни води

Информация за Промишлени отпадъчни води

Всяка индустрия произвежда течни отпадъци, които трябва да бъдат пречистени. Пречиствателните съоръжения в химическата, хранително-вкусовата промишленост и от селскостопански предприятия извършват очистването с помощта на специални процеси в зависимост от характера на замърсяването. В резултат водата се използва за:

  • напояване;
  • подхранване на котли и отоплителни системи или охладителни системи;
  • захранване на противопожарни инсталации;
  • повторно в производството.

Пречиствателни станции - Промишлени отпадъчни води

Реализирани проекти

Контакти