Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СТОПАНСТВА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СТОПАНСТВА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА
Извършваме проектиране и оборудване на стопанства за отглеждане на риба и зарибителен материал

Проектиране на стопанства за отглеждане на аквакултури.

Най-важният компонент при отглеждането на аквакултури е водата.

Водата е средата за отглеждане на рибата и тя трябва да притежава подходящи за това свойства и параметри в рамките на биологичните изисквания за риба. Основните от тях, освен качеството на водата, са температурата на водата и съдържанието на разтворен кислород в нея, които са взаимно свързани и са определящи за развитието на рибата, нейното оцеляване и постигане на предвидения прираст. За поддържането на тези два параметъра в необходимите граници се ползват различни методи и устройства.

Аерирането и добавяне на кислород са особено важни технологични процеси при отглеждането на рибата и е задължителен елемент от технологията при всички видове риби в случаите, когато те се отглеждат в басейни.

Откъде ще се захранва стопанството с вода?

Според водоизточника на захранване с вода: река, сондаж или друг воден обект, според  качеството на водата и вида на отглежданата риба, ще се определи каква технология е необходима за нормалната работа на стопанството.

Тип на басейните:

Произвеждаме всякакъв вид басейни от РР и РЕ.

Според начина на монтаж могат да бъдат стационарни и самоносещи.

Според отглежданите видове аквакултури могат да бъдат правоъгълни, елипсовидни, кръгли, каскадни, с въртящ поток, с коносовидно дъно и др.

Реализирани проекти

Контакти