Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА КОМПЛЕКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА КОМПЛЕКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
Подходящи за хотели, жилищни комплекси, индустриални паркове

Пречиствателните съоръжения за 60 до 800 еквивалент жители могат да бъдат използвани за пречистване на отпадъчни води от хотели, жилищни блокове, къмпингови лагери, ресторанти, бензиностанции, вилни селища, малки селища. След биологичното пречистване, водата може да се подложи на последваща обработка с цел обеззаразяване.

Според конструкцията си пречиствателните станции са два вида - цилиндрични и контейнеров тип.

 

Основни технически параметри пречиствателни станции цилиндрични

Пречиствателна станцияКапацитет 
(Е.Ж.)
Капацитет
3/ден)
Електроенергия
(кW)
Тегло
(кг)
Размери
(d/h)
B60 40 - 60 9,0 0,55 650 3.00 х 2.30
B90 60 - 90 11,0 1,10 1100 3.00 х 3.00
B120 90 - 125 15,0 1,50 1200 4.00 x 3.00
B150 125 - 175 23,0 0.06 2100 4.50 х 3.00
B200 175 - 225 30,0 0.06 2200 5.00 х 3.00
B250 225 - 275 38,0 0.06 2300 5.00 х 3.70
 
Основни технически параметри пречиствателни станции контейнеров тип
Пречиствателна станцияКапацитет 
(Е.Ж.)
Капацитет
3/ден)
Електроенергия
(кW)
Размери
(д х в х ш)
BВ 100 100 15,0 0,55 7,10 x 2,40 x 2,60
BВ 150 150 23,0 1,10 11,00 x 2,40 x 2,60
BВ 220 220 33,0 3,00 11,40 x 3,90 x 2,60
BВ 300 300 45,0 3,00 8,60 x 6,60 x 2,60 
BВ 400 400 60,0 4,00 10,20 x 8,00 x 2,60
BВ 500 500 75,0 4,20 11,00 x 10,10 x 2,60
BВ 600 600 90,0 4,70 10,50 x 11,50 x 2,60
BB 800 800 120,0 5,50 16,20 x 7,60 x 2,60

 

1.  Денитрификационна зона                                          А. Входяща тръба
2.  Аерационна зона                                                         Б. Изходяща тръба 
3.  Сепарационна зона
4.  Полипропиленов контейнер
5.  Тръбна разпределителна система за въздух
6.  Аератори
7.  Капаци
8.  Компресор
9.  Конторлно табло
10.Външен въздуховод
11.Бетонов фундамент

Принципът на комплексното пречистване  се базира на биологичното пречистване с хетерогенна биологична утайка, която се поддържа във флуидно /течно/ състояние, с предхождаща денитрификация, по време на която органичното замърсяване на отпадъчната вода е източник на въглерод, използван в процеса на дентрификация.

Отпадъчната вода влиза  в 1-та секция на денитрификационната зона, където се смесва с активната биологична утайка. Денитрификационната зона се разделя на 3 секции чрез стени. На дъното на всяка секция има аериращ дифузер, който се използва за поддържане на утайката във флуидно състояние. Сместта от активна утайка и отпадъчна вода минава между секциите през отвори в стените. В тази част азотното замърсяване се елиминира в условията на кислородно съдържание, поддържано в рамките на  0,1 – 0,3 mg/l.

Вътрешната рециркулация на утайката се осигурява от еър-лифт помпа, която изпомпва утайката от последната секция на денитрификационната зона до 1-та й секция. Утайката тогава преминава през отвор в разделящата стена в нитрификационната зона.

В нитрификационната зона процесът на биологично пречистване протича с интензивна оксигенация с помощта на фино мехурчеста аерация.

Втичането на активна утайка от нитрификационната зона се осъществява с помощта на отвор/тунел до сепарационната зона. Ефектът на флуид - филтъра се използва в сепарационната зона, където флокулите активна утайка забавят движението си, благодарение на гравитационната сила и взаимодейдтвието си, докато обемът им се увеличава. По този начин формират слой от флокули, през който преминава водата и се задържат и най-малките частици и се постига високо ефективен филтрационен процес. Когато са достатъчно големи, за да седиментират, флокулите падат на дъното. Оттам те се извеждат чрез еър-лифт помпи и се връщат обратно в  стартиращата фаза на процеса - в 1-та секция на денитрификационната зона. Пречистената вода прелива в тръбата. Процесът е продължителен.

Контролът на пречиствателния процес се определя от количеството на кислород, както и от интензивността на рециркулация на утайката и може лесно да се регулира от клапите.

Процесът на пречистване се съпътства от продукция на излишна утайка. Тя е стабилизирана, няма неприятна миризма и не се разлага. Изпомпва се от реактора с еър-лифт помпа до танка за излишната утайка. Утаената вода от танка за утайката се връща обратно в процеса. Излишната утайка се изтегля от танка от санитарна кола.

Проверката на пречиствателния процес се извършва директно чрез технически контрол на ПС и ПСОВ, заедно с анализа на параметрите на условно чистата вода, извършен в лаборатория. Броят на параметрите, които трябва да бъдат анализирани, както и броят на изследванията се определят от съответната водна инспекция.

Какви са предимствата на съоръженията на Clareco

  • лесни за експлоатация
  • компактни, безопасни и надеждни
  • минимални разходи за монтаж
  • ниско потребление на енергия и ниски експлоатационни разходи
  • възможност за индивидуален проект по изискванията на клиента
  • висока степен на пречистване (около 95%) и възможност за рециклиране
  • висококачествени полимерни материали, неподлежащи на корозия и със срок на експлоатация повече от 50 години.

Защо да предпочетеш нас

Защото предлагаме оптимални и комплексни решения за собствениците на хотели. С богатия си опит в изпълнението на проекти за малки и големи пречиствателни станции с различен капацитет, сме в състояние да извършим висококачествено обслужване за всякакъв вид почивни станции и центрове за отдих. Нашите съоръжения са съобразени с хигиенно-епидемиологичните изисквания и с европейските стандарти. Висококачествено обработват отпадъчните води, правейки ги годни за напояване на паркове и тревни площи.

За да поръчаш или да получиш безплатна консултация, посети офиса ни, позвъни или ни потърси онлайн!

Реализирани проекти

Контакти