Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884
Информация за За хотели

Каква пречиствателна станция за хотел да избереш

Туристическата индустрия съществува чрез осигуряване на чиста и комфортна среда. Гостите на хотелите ползват удобствата на басейните и езерата, но те изискват висока поддръжка. Разбира се, въпросът за отпадъчните води в курортите не е основната мисъл на гостите, но е сериозен проблем за инфрастуркурата и природата. Необходим е практичен, достъпен и ефективен начин за пречистване на замърсяванията от кухните, санитарните помещения и плувните басейни, без да се нанася вреда на околната среда.

 

Пречиствателни станции - Пречиствателни станции за Битови отпадъчни води - За хотели

Реализирани проекти

Контакти