Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

За къщи, вили, къщи за гости и малки хотели

Информация за За къщи, вили, къщи за гости и малки хотели

Пречиствателните станции и съоръжения за 2 - 40 Е.Ж. (В6 - В40) са подходящи за пречистване на битови отпадъчни води от фамилни къщи, вили, малки хотели, къщи за гости и други.  Те пречистват водата от тоалетни, бани, перални и съдомиялни. В повечето случаи се монтират под земята и тъй като не се отделят миризми, могат да бъдат поставени в близост до сградата.

Процесът в пречиствателните станции е биологичен, автоматизиран, контролира се от електронно табло и поддръжката на пречиствателната станция е максимално опростена, за да е лесна за ползване.

Пречиствателни станции - Пречиствателни станции за Битови отпадъчни води - За къщи, вили, къщи за гости и малки хотели

Реализирани проекти

Контакти