Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Битови отпадъчни води

Информация за Битови отпадъчни води

За какво служат пречиствателните станции

Те са комплекс от инженерни съоръжения в канализационната система, които трябва да подготвят отпадъчните води за използване в производството или за спускането им във водоеми.

Повторната употреба на отпадъчните води е важна за по-рационалното използване на водните ресурси. От гледна точка на въздействието върху околната среда и правилното управление на водния цикъл, те са необходими за постигане на социално и икономически полезни цели, както и за правилното управление на водните ресурси.

Пречиствателни станции - Битови отпадъчни води

Реализирани проекти

Контакти